Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αλίμου

/Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αλίμου
Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αλίμου2016-11-23T15:09:35+03:00

dimos-alimou-perivallonΗ καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά. Ωστόσο, η  επίτευξή τους απαιτεί την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των πολιτών-κατοίκων και του Δήμου.

Ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Αλίμου διέπεται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα  ( Νόμος 1650 /1986).

Έχει ως αντικείμενο:

  • Την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
  • Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση).
  • Την προστασία του περιβάλλοντος
  • Την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας
  • Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι διατάξεις του κανονισμού υπερισχύουν, όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες διατάξεις.

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου και τη Δημοτική Αστυνομία (Ειδική Υπηρεσία).

Διαβάστε εδώ τον Κανονισμό Καθαριότητας