Ανακυκλώνω

/Ανακυκλώνω
Ανακυκλώνω2016-11-23T11:00:25+03:00

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η εκ νέου χρήση των υλικών συσκευασίας (γυαλί, χαρτί, πλαστικό αλουμίνιο, λευκοσίδηρο και ξύλο) και η επαναεισαγωγή τους στον κύκλο παραγωγής.

Άλλοτε τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται και πάλι για τον ίδιο σκοπό (π.χ. παλιά κουτάκια αλουμινίου και γυάλινες φιάλες ξαναγίνονται κουτιά ή φιάλες) και άλλοτε τα παλιά υλικά μετατρέπονται σε τελείως διαφορετικά και νέα προϊόντα.

Οφέλη της ανακύκλωσης:

  • Συμβάλλει στη μείωση των αστικών αποβλήτων.
  • Συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, που συνήθως είναι μη ανανεώσιμες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα κ.λπ.).
  • Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε βιομηχανίες και προγράμματα ανακύκλωσης.
  • Μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία
  • Συνδράμει στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης.