Ενημερώνομαι

/Ενημερώνομαι
Ενημερώνομαι2016-11-23T11:44:37+03:00

Η διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι μόνο τεχνική διαδικασία. Δεν εξαρτάται μόνο από την πολιτική βούληση. Αλλά και από τις κοινωνικές συμπεριφορές και νοοτροπίες. Από την προσωπική επιλογή των πολιτών.

Η ενημέρωση είναι το κλειδί για την επιτυχία των προγραμμάτων ανακύκλωσης. Και βεβαίως η προσωπική προσπάθεια, η ατομική δράση, η ενεργός συμμετοχή του καθένα μας χωριστά.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση στον Δήμο μας όπως:

  • Τι ανακυκλώνουμε πώς και πού;
  • Τι δεν πρέπει να ρίχνουμε σε συγκεκριμένο δοχείο ανακύκλωσης.
  • Τι συμβαίνει με τα υλικά από τη στιγμή που έχουν συλλεχθεί.